Huvudstyrelse 2014 kopiera

Faktura- och postadress

Postadress

Saltsjöbadens IF
Box 50
133 21 Saltsjöbaden


Fakturaadressen samt referensnummer är följande:

Saltsjöbadens IF
FE 763
Fack: 923
751 75 Uppsala

Org.nr:
814000-3867


Fakturor går även att maila till pdffaktura@kansliet.net. Fakturan måste vara i pdf-format, samt med FE-adressen, endast en faktura per mail kan biläggas.

Fakturor som har fel adress eller saknar referens kan komma att returneras till er för komplettering. Saltsjöbadens IF accepterar inte dröjsmålsräntor där förseningen av vår betalning beror på att obligatoriska uppgifter saknas på fakturan.


Eventuella frågor angående fakturahantering i Saltsjöbadens IF besvaras av vår frontdesk, telefon +46 761702800, alt e-post: saltis@kansliet.net

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub