Huvudstyrelse 2014 kopiera

FAQ

Här hittar du svar på många vanliga frågor


Hur gör jag för att få ersättning för utlägg i samband med min ledarroll, till exempel kontantutlägg för domare eller utlägg i samband med cup eller match.


SVAR: Gå till Föreningsinformation/kvittoredovisning, ladda hem excel-filen, fyll i alla uppgifter och bifoga originalkvitton.

I det fall det gäller domarkvitton är kravet att det skall vara korrekt ifyllt med fullständigt personnummer, läsbart namn och adress samt kvitterat av domaren.

Lämna sedan in till kansliet som skickar vidare redovisningen för attest av sektionskassör. Behöver du skicka handlingarna per post, skicka till Saltsjöbadens IF, Box 50, 133 21 Saltsjöbaden.Hur långt i efterhand kan jag lämna in kvitton och få ersättning?


SVAR: Mellan den 5 och 8 7 i varje månad går vi igenom inlämnade redovisningar för utbetalning senare i månaden. I vissa undantag accepteras försenad inlämning av kvitton, max tre månader efter utlägget. Dock måste kvitton som avser december månad vara inlämnade senast den 10 januari.När får jag mina utlägg in på mitt konto?


SVAR: Samla ihop kvitton under en och samma månad och skicka in före den 5 i nästa månad så kommer du få utbetalt till ditt konto under nästkommande månad. EX kvitton från april lämnas till kansliet innan den 5 maj och utbetalas under maj, Exakt när är beroende på hur väl du har fyllt i utläggsredovisningen samt hur snabbt din sektions kassör hinner med att attestera.Jag får inte fakturor för mitt barns aktiviteter till min mail?


SVAR: Fakturorna för ditt barns deltagande i de olika sektionerna går till den förälder som är skriven som vårdnadshavare 1 i MyClub. Kontakta din lagledare/myclubadministratören i ditt lag/grupp om du är osäker. Tänk på att många företagsadresser hanterar utskicken från MyClub som spam i många förekommande fall.

Det går också att få en egen Myclub medlemsinloggning för barnet/barnen där du kan hantera dina barns kontaktuppgifter samt vårdnadshavarens telefonnummer och mailadresser .Läs mer om det under Föreningsinformation/Skapa ett Myclub-konto

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub