Huvudstyrelse 2014 kopiera

MyClub

Myclub är Saltsjöbadens IF:s digitala plattform för både medlemsregister och hemsida.

Det finns en egen meny för MyClub support där du som ledare kan få djupare information. Här nedan listas ett par viktiga punkter som du skall hålla reda på.

  • Uppdatera ditt lag/grupp. Ta bort och lägg till medlemmar. Detta är viktigt för att kansliet skall kunna skicka ut avgifter även till nya deltagare. Är du osäker på hur det går till läs på supportsidorna i MyClub.
  • När du lägger till en medlem, se till att alltid ha fullständigt personnummer. Om medlemmen redan finns i en annan sektion kommer systemet fråga om du vill kopiera hen, klicka på ok. Då slipper vi ha dubbletter av medlemmar.
  • Kontrollera minst en gång om året att alla mailadresser samt telefonnummer stämmer till de vårdnadshavare som är kopplade till den enskilde medlemmen.
  • Medlemmar som fyller 18 år kan inte räkna med att fakturor går till föräldrarna. Systemet känner av att medlemmen är myndig och skickar då fakturorna till hen.
  • Det går att prenumerera på kalandern i varje grupp, både för föräldrar och aktiva barn. Gå in på kalender på ditt lags hemsida och klicka på prenumerera. Detta gäller datorer, surfplattor samt smartphones.


Närvarorapportering

Närvarorapportering från lagen ligger till grund för klubbens ansökan om aktivitetsstöd från kommun och stat. Dessa aktivitetsstöd är en av klubbens största intäkter och därför viktigt att det sköts på korrekt sätt. Via MyClub, både i smartphone och dator, uppmanas våra ledare att närvarorapportera alla aktivitetstillfällen laget genomför (träningar, matcher, möten, övriga aktiviteter). Klubben uppmanar alla att göra detta löpande, det vill säga i direkt anslutning till eller efter varje aktivitet.

OBS - VIKTIGT!

Alla aktiviteter måste manuellt rapporteras av ansvarig, det räcker alltså inte att gruppens aktiva har tackat ja till en aktivitet. Ansvarig måste då rapportera aktivitet i webappen eller via medlemsregistret. Det kan också ha skett förändringar i sista stund efter att medlemmarna har tackat ja/nej till aktviteten, dessa skall då justeras.


Lag som inte närvarorapporterar regelbundet blir kontaktade av klubben för att få stöd i hur detta ska gå till.

Klarmarkera efter vår och höstsäsong

Två gånger om året lämnar kansliet in rapporter till kommun och stat för att Saltsjöbadens IF och alla sektioner skall få det bidrag som vi är berättigade till. för att kansliet skall veta att ditt lag/grupp är färdiga med rapporteringen krävs att MyClub-admin "klarmarkerar".

Detta görs under Kalender/säsonger, klicka i rutan med den säsong som skall rapporteras (1/1- 30/6 2014 = VT2014) och klicka sedan på spara. då kan kansliet se att ni är färdiga med rapporteringen.


Datum för klarmarkering:

Vårterminer skall klarmarkeras innan den 15 juli

Höstterminer skall klarmarkeras innan den 15 januari


Stort tack för hjälpen

Saltsjöbadens IF kansli

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub