Huvudstyrelse 2014 kopiera

Våra avgifter

Saltsjöbadens IF har en övergripande avgift som kallas för Medlemsavgift och avser medlemskapet i huvudföreningen.


Medlemsavgiften betalas per kalenderår, en första fakturering går ut i januari. Under året samlas nya medlemmar upp ända fram till mitten av november. EX: den som blir antagen till gymnastik, startar ishockeyskola, innebandyskola, basketskola osv i aug-nov betalar 200:- för sitt medlemskap under innevarande år som då gäller fram till årsskiftet.


Vad kostar det?
Medlemskap i Saltsjöbadens IF kostar 200:-/år (gäller alla medlemmar, aktiva/ledare/styrelseledamöter från 1/1 2016).

Saltsjöbadens IF har ingen familjeavgift gällande medlemskapet.

Utöver detta har alla sektioner sina egna träningsavgifter som täcker verksamhetens kostnader. Dessa faktureras ut under året, i samband med idrottens start, och skall betalas med OCR-nummer till angivet Bankgiro 5609-8825.

Saltsjöbadens IF skickar faktura för avgiften via mail till alla medlemmar, är du under 18 år kommer fakturan till den som står som vårdnadshavare nummer 1 i vårt medlemssystem MyClub. Är du över 18 år kommer fakturan till din angivna mailadress. Det är ditt ansvar att se till att mail kommer fram till din adress. Har du problem med mailen, skapa ett eget MyClub-konto för dig själv och eller dina barn. Läs mer här


Varför betala medlemsavgift i Saltsjöbadens IF som ledare?

· Inbetald avgift är lika med att man är fullvärdig medlem i vår förening.

· Som medlem så har du också accepterat klubbens regelverk, skyldigheter och rättigheter

· Att försäkringar mm som är kopplat till vårt idrottsutövande gäller fullt ut. En fråga vi vet försäkringsbolag ställer vid olycka är uppvisande av medlemskap i aktuell förening.

· Föreningen styrs av medlemmarna – genom rösträtt på årsmöte, möjlighet att påverka genom motioner mm

· Ledaransvaret är jätteviktigt –medlemskapet styr detta.

· Medlemsavgiften är inte en ekonomisk planka om ekonomin haltar – detta reglerar vi genom sektionsavgifterna som ligger till grund för driften av klubbens aktiviteter.


Nyheter via RSS
Levererat av MyClub