Huvudstyrelse 2014 kopiera

Ledarrollerna

Ledarrollerna


För att kunna driva en stark förening krävs ett aktivt föräldraengagemang. Det finns ingen gräns för hur många som kan hjälpa till, så länge man som föräldragrupp organiserar sig och kommunicerar. Kring ett lag finns många spännande arbetsuppgifter.

Eftersom klubben behöver ett antal kontaktytor ut i lagen/grupperna kring olika frågor har vi ett antal roller som är obligatoriska att fylla. En och samma person kan ha flera roller men vi uppmanar att lagen hittar fler engagerade. I medlemsregistret kan ledare klicka i vilken roll/er man har vilket underlättar för klubben när man ska kommunicera och alla ledare slipper få alla mail.


Ansvarig lagledare
 - kontaktyta i generella frågor som inte passar in mot någon specifik roll eller är allmän för hela laget. Har väldigt ofta även någon av nedstående roller.

Tränare - kontaktyta för utbildningsansvarig och viktig att fylla i för att se lagens nuvarande tränarsituation och planera utbildningar.

Arrangemangsansvarig - kontaktyta för klubbens cup/kafeteriaorganisation gällande bemanning och information.

MyClub administratör- kontaktyta för kansliet gällande närvarorapportering samt lagets egna hemsida.

Värdegrundsansvarig - kontaktyta för utbildningsansvariga samt klubbledning kring information/utbildning/implementering av framtida värdegrund. 

Utöver dessa roller uppmanar klubben till kreativitet och ytterligare engagemang. Alla kan bidra med något och det behövs alltid assisterande inom alla roller.
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub